Abecední seznam doporučujících odborníků

Seznam odborníků je řazený podle jejich příjmení. Pokud např. chcete pouze odborníky, jejichž příjmení začíná na "B", klikněte na příslušné písmeno abecedy.
Jste také odborníci? Doporučte svůj TIP a zapíšete se tak do naší databáze.

Všechny | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.

doporučil(a) knih: 9

Profesor Katedry psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny tamtéž.

PhDr. Etel Smékalová, Ph.D.

doporučil(a) knih: 22

Odborná asistentka na Katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, věnuje se pedagogické a školní psychologii, poradenství a supervizi v oblasti sociálních služeb a školství.

Jindřiška Soudková

doporučil(a) knih: 7

Odborná knihovnice působící v dětském oddělení.

PhDr. et Mgr. Bohumil Šplíchal

doporučil(a) knih: 14

Speciální pedagog, vedoucí poradny drogové prevence, koordinátor Probační a mediační služby ČR a vězeňské duchovní péče.

Bc. Zuzana Štalmachová

doporučil(a) knih: 1

Učitelka mateřské školy.

Mgr. Jiří Stodola

doporučil(a) knih: 30

Knihovník-specialista působící ve Středisku pro pomoc studentům se specifickými nároky Masarykovy univerzity v Brně (Středisko Teiresiás). Jeho odborným zájmem je problematika knihoven a katalogizace dokumentů pro zrakově postižené uživatele. Je řešitelem projektu Grantové agentury ČR č. 406/09/0374.

Vladimír Stoklas

doporučil(a) knih: 5

Absolvent Univerzity třetího věku Masaraykovy univerzity v Brně oboru Spirituální dimenze člověka - Živá teologie. Novic Sekulárního františkánského řádu a student Institutu františkánských studií v Olomouci. Správce farní knihovny.

PhDr. Helena Strnadlová

doporučil(a) knih: 23

Klinická psycholožka a členka výboru České arteterapeutické asociace.

MUDr. Marek Šusta, Ph.D., MBA

doporučil(a) knih: 5

Vědecký pracovník působící na Psychiatrické klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Ing. Luboš Svoboda

doporučil(a) knih: 11

Speciální pedagog působící se ve Věznici Ostrov nad Ohří.

Tomáš Svoboda

doporučil(a) knih: 5

Sociální pracovník a vedoucí pěveckého sboru Terasáček.

Olga Svobodová

doporučil(a) knih: 82

Odborná knihovnice a zástupkyně vedoucího Specializované knihovny Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů.

Mgr. Vlastimila Synková

doporučil(a) knih: 2

Odborná knihovnice působící ve Středisku vědeckých informací Státního zdravotního ústavu v Praze.

Jarmila Syptáková

doporučil(a) knih: 1

Provozovatel stránek Svět dětské fantazie - online knihkupectví pro rodiče a jejich děti.

MUDr. Tereza Szymanská

doporučil(a) knih: 3

Psychoterapeutka a psychiatrička působící na Psychiatrické klinice Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

Ivana Tauchmanová

doporučil(a) knih: 2

Odborná knihovnice působící v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně.

Jana Tesařová

doporučil(a) knih: 11

Manažerka marketingu Nakladatelství Portál.

Mgr. Kamila Thótová

doporučil(a) knih: 2

Sociální pedagožka PPPUK.

PhDr. Ludmila Trapková

doporučil(a) knih: 10

Klinická psycholožka, psychoterapeutka, rodinná a systemická terapeutka se soukromou praxí v Praze.

Mgr. Jitka Tvarogová

doporučil(a) knih: 1

Ředitelka Dětského domova Planá.


Pro odborníky, pro média, mapa webu ~ kontaktujte nás