Abecední seznam doporučujících odborníků

Seznam odborníků je řazený podle jejich příjmení. Pokud např. chcete pouze odborníky, jejichž příjmení začíná na "B", klikněte na příslušné písmeno abecedy.
Jste také odborníci? Doporučte svůj TIP a zapíšete se tak do naší databáze.

Všechny | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


PhDr. Pavla Kánská

doporučil(a) knih: 6

Odborná knihovnice se zaměřením na biblioterapii. Působila jako vedoucí Kabinetu informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (KISK).

Jarmila Komendová

doporučil(a) knih: 3

Odborná knihovnice a vedoucí Lékařské knihovny Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice Most.

Ruth Kopecká

doporučil(a) knih: 3

Sociální pracovnice působící v hospici Citadela.

Mgr. Eva Kravarová

doporučil(a) knih: 2

Klinická psycholožka 3. interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze působící na pracovišti Fakultní poliklinika.

PhDr. František David Krch, Ph.D.

doporučil(a) knih: 2

Výzkumný pracovník a psychoterapeut působící na Psychiatrické klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Dlouhodobě se zabývá problematikou poruch příjmu potravy, je autorem několika monografií o mentální anorexii a bulimii a řady odborných článků.

Mgr. Ludmila Krinková

doporučil(a) knih: 1

Psycholožka a ředitelka působicí v Pedagogicko-psychologická poradně ve Znojmě.

PhDr. Zdenka Kubišová

doporučil(a) knih: 4

Klinická psycholožka se specializací na dopravní psychologii, psychoterapii, klinickou psychofyziologii a biofeedback. Výkon praxe - Ambulancia klinickej psychológie, VOXPSYCHÉ, s.r.o.

Mgr. Petra Kutálková

doporučil(a) knih: 1

Sociální pracovnice zabývající se teorií a praxí sociální práce a možnostmi veřejné politiky v oblasti prevence obchodování s lidmi. Zástupkyně ředitelky La Strada Česká republika, o.p.s.

PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD.

doporučil(a) knih: 3

Odborná asistentka na Katedre psychológie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Výskumne sa zaoberá psychológiou morálneho vývinu, hodnôt a zmysluplnosti existencie. Venuje sa psychodynamickej psychoterapii.

Hana Langrová

doporučil(a) knih: 1

Odborná knihovnice působíci v oddělení pro děti a mládež.

Mgr. Vojtěch Lebduška

doporučil(a) knih: 6

Psychoterapeut a hypnoterapeut Střediska psychoterapeutických ambulančních služeb HERMÉS Praha.

MUDr. Eva Libigerová

doporučil(a) knih: 9

Odborná asistentka na Psychiatrické klinice Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Fakultní nemocnice v Hradci Králové. V současné době zaměstnána jako konzultant-externista.

Eva Machonská

doporučil(a) knih: 5

Odborná knihovnice Lékařské knihovny Krajské nemocnice Liberec.

PhDr. Iva Málková

doporučil(a) knih: 5

Psychoterapeutka se specializací na obezitologii aplikující metodu kognitivně-behaviorální psychoterapie. Vedoucí společnosti STOB a strukturovaného programu „Hubneme s rozumem“ zaměřeného na snižování nadváhy. Program je též zaměřen na rodinné kurzy a kurzy pro muže a pro diabetiky. Působí jako členka Národní rady pro obezitu a ve výboru Obezitologické společnosti.

Ing. Jiří Mára

doporučil(a) knih: 3

Původním povoláním ekonom. V současné době se plně věnuje svému zdravotně handicapovanému synovi. V životě upřednostňuje cestování, psaní knih, tvorbu filmových dokumentů a pořádání besed (cestovatelské přednášky).

PhDr. Jiří Mastěj

doporučil(a) knih: 3

Odborný pracovník působící ve Vazební věznici České Budějovice.

MUDr. Alena Matrasová

doporučil(a) knih: 5

Praktická lékařka pro děti a dorost.

Ivana Mayerová

doporučil(a) knih: 6

Odborná knihovnice Balneologického knihovny Krajské knihovny Karlovy Vary.

Mgr. Zbyšek Mohaupt

doporučil(a) knih: 8

Poradenský psycholog se soukromou praxí v Praze poskytující psychoterapii, párové, manželské a rodinné poradenství, krizovou intervenci a supervizi.

PhDr. Naděžda Němcová

doporučil(a) knih: 15

Klinický psycholog s působností Karlovy Vary.


Pro odborníky, pro média, mapa webu ~ kontaktujte nás