PhDr. Pavla Kánská

Instituce: Kabinet informačních studií a knihovnictví

Zaměření instituce: Obor informační studia a knihovnictví je koncipován jako transdisciplinární studium s propojením na Fakultu informatiky a Fakultu sociálních studií MU. Tím je zajištěna interdisciplinarita oboru, který zahrnuje aspekty humanitních i přírodních věd. Tato všestrannost, jakož i propojení na dovednosti při práci s moderními technologiemi, zajišťuje absolventům oboru četné možnosti uplatnění, a to v nekomerční i komerční sféře.

Web instituce: Odkaz na web Kabinet informačních studií a knihovnictví<

Specializace odborníka: Odborná knihovnice se zaměřením na biblioterapii. Působila jako vedoucí Kabinetu informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (KISK).

Doporučil(a)

Pro odborníky, pro média, mapa webu ~ kontaktujte nás