Psychoterapie

Webové projekty a e-poradny

 • Linka bezpečí
  Sdružení poskytující akutní pomoc pro děti a dospívající při řešení svých problémů.
 • InternetPoradna
  Poradenský, informační a diskusní server nejen pro osoby se zdravotním znevýhodněním.
 • Sdružení podané ruce, o.s.
  Sdružení na podporu prevence a léčby drogové závislosti.
 • AT linka
  Anonymní linka pro osoby s problémy užívání alkoholu a návykových látek a osoby jim blízké.
 • Sebepoškozování
  Portál zaměřený na poradenství v problematice sebepoškozování, sebeubližování, sebezraňování, sebeničení, sebedestrukce a sebetýrání.
 • ELPIDA 
  Portál určený pro seniory a jejich potřeby (individuální i společenské).
 • Pečující on-line
  Poradenství v péči o starší osoby.
 • Umírání
  Informační a diskusní portál o umírání pro pečující, pro lékaře a další zdravotníky, pro nemocné a pro pozůstalé.

Časopisy

 • Psychologie dnes
  Elektronická verze časopisu Psychologie dnes: časopis pro psychologii, psychoterapii a životní styl.
 • Psychoterapie
  Internetové stránky časopisu "Psychoterapie" (Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií).
 • Psychiatrie
  Elektronická verze časopisu Psychiatrie.
 • Sociální revue
  Magazín pro sociální pracovníky a studenty sociální práce.
 • Sociální péče
  Odborné periodikum pečující o profesní rozvoj a osobnostní růst poskytovatelů sociálních služeb v pobytových zařízeních pro seniory, děti a osoby zdravotně a mentálně postižené a osoby ohrožené sociálním vyloučením.

Pro odborníky, pro média, mapa webu ~ kontaktujte nás