Expresivní terapie

Biblioterapeutická literatura

Diplomové práce

Články

Zahraniční biblioterapeutické projekty

 • Bibliotherapy Education Project
  Projekt University of Nevada (Las Vegas) na podporu individuální svépomocné biblioterapie.
 • Best Children´s Book
  Velmi rozsáhlý projekt věnující se dětskému čtenářství v obecné rovině se samostatnou biblioterapeutickou kapitolou.
 • Daily Dose of Reading
  Projekt na podporu společného četní rodičů a dětí obsahující seznamy vhodných knih pro konkrétní životní situaci dítěte.
 • Kids´Books
  Dětský knižní web spojený s katalogem knihovny (Carnegie Library of Pittsburgh) - biblioterapie, hry, zábava
 • Magination Press
  On-line specializované knihkupectví dětské biblioterapeutické literatury.

Další expresivní terapie

 • Arteterapie
  Portál o arteterapii v ČR prezentující činnost České arteterapeutické asociace.
 • Artefiletika
  Portál zabývající se artefiletikou v ČR.
 • Dramaterapie
  Webové stránky Asociace Dramaterapeutů ČR.
 • Muzikoterapie
  Stránky Sekce muzikoterapie České psychoterapeutické společnosti při Lékařské společnosti J. E. Purkyně.
 • TANTER
  Česká asociace taneční a pohybové terapie.
 • Hagioterapie
  Portál Společnosti pro hagioterapii a pastorační léčbu.

Pro odborníky, pro média, mapa webu ~ kontaktujte nás