BiblioHelp - léčba knihou

Vítejte na stránkách projektu BiblioHelp. Tyto stránky vám nabízí přehled knih vhodných pro biblioterapeutickou praxi - léčbu knihou.

Dostali jste se do tíživé životní situace? Potýkáte se s vlekoucími se problémy, nejistotou, úzkostí, těžkým onemocněním či s handicapem? Chtěli byste pomoci sobě nebo svým blízkým, ale nevíte jak? Zaručený recept na vyřešení všech problémů vám nabídnout nemůžeme, ale můžeme vám prostřednictvím vybraných knižních titulů naznačit cestu, směr, inspirovat vás ve vašem jednání či jen potěšit, povzbudit a třeba i trochu poučit. Doufáme, že se vám tyto knihy stanou opravdovou oporou a že se s námi budete na dalším rozvoji portálu svými knižními tipy také podílet.

Psychické problémy

Knihy pokrývají širokou škálu onemocnění působících na psychiku člověka, u nichž hraje důležitou roli…

edukace<, poučení pacienta o tom, co se sním děje a proč. Již samotné zjištění skutečnosti, že dotyčný se svým problémem není na světě sám, že i jiní lidé trpěli podobnými obtížemi a podařilo se jim je zdárně překonat, může být úlevné a zároveň inspirující k vlastní práci na sobě. Vybrané tituly se mohou stát i pomocníkem v boji s předsudky, které se s psychickými onemocněními pojí výrazně více než s nemocemi somatickými. Najdete zde také příběhy z klinické terapeutické praxe.


Nádodně vybraná obálka knihy: Son-Rise : zázrak pokračuje

Fyzické problémy

Zde najdete knihy pojící se s tělesnými i smyslovými handicapy, dále knihy dotýkající se…

problematiky civilizačních chorob, nevyléčitelných nemocí či dědičností. Nabídka se snaží respektovat psychosomatický přístup léčby. Zdánlivě čistě fyzické nemoci mohou mít často příčiny v psychické rovině a stejně tak mnohé závažné nemoci, fyzický handicap, bolest či viditelná vada se mnohdy odráží v rovině psychické – postihují jednotlivce, ale i osoby v blízkém okolí trpícího. Proto zde má své místo také tzv. alternativní medicína< a úlevné techniky relaxace.


Nádodně vybraná obálka knihy: Každý běží svou míli

Sociální problémy a životní situace

V průběhu života se člověk může dostat do širokého spektra obtížných životních situací, které mohou podstatně…

narušit jeho běžný životní rytmus. I jedinec, který všemi životními úskalími proplouvá zdánlivě bez nejmenšího zaváhání, zákonitě musí projít řadou vývojových stádií. Každý z nás čas od času řeší morální dilemata spojená se sebou samým či se svým okolím. Knihy zařazené do této kategorie jsou reflexí těchto situací, podávají pomocnou ruku v oblasti hledání vlastní identity, smyslu života, problematiky partnerských či mezilidských vztahů, léčby traumat, osamění, sklonku života apod.


Nádodně vybraná obálka knihy: Děvče pro Oklahomu

Terapeutická praxe

Tato kategorie doplňuje předchozí vymezené problémové oblasti o průřezová témata, otázky výhradně…

duchovní a terapeutické přímo spojené s praxí pomáhajících profesí zohledňujících ve své práci metody expresivních terapií<. Na rozdíl od předchozích tří kategorií je tedy primárně určena odborné veřejnosti, avšak neuzavírá se ani před laickými uživateli.


Nádodně vybraná obálka knihy: Současná arteterapie v České republice a v zahraničí


Další kategorie:

Pohádkoterapie

Pohádkoterapie neboli terapie pohádkou je nová metoda, jak pomoci dítěti s jeho problémy.…

Je to skvělá relaxační metoda, která získává popularitu na celém světě pro svoji jednoduchost a efektivitu. Pohádkoterapie pomáhá u dětí podporovat představivost a pomáhá dítěti se starostmi – zbavuje jej úzkosti, strachu a obohacuje dítě znalostmi o sobě samém a také o světě. Správně zvolená pohádka může být vhodným řešením určitých životních situací dítěte.


Audioknihy

Poslech audioknih přináší každému čtenáři-posluchači řadu výhod. Zvukové knihy pomáhají nevidomým „čtenářům“…

kompenzovat svá čtenářská omezení způsobená zrakovým handicapem, obohatit však mohou každého z nás – předčítání textu spojené s jeho dramatizací rozvíjí jak dětskou, tak dospělou čtenářskou osobnost a fantazii a napomáhá ke koncentraci díla. Další výhody poslechu zvukových knih najdete v audioknižním desateru< sestaveném projektem Audioknihy.net<, v jehož spolupráci vznikla tato audioknižní sekce.
Pro odborníky, pro média, mapa webu ~ kontaktujte nás