PhDr. František David Krch, Ph.D.

Instituce: Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN

Zaměření instituce: Psychiatrická klinika poskytující výuku studentům 1. lékařské fakulty UK v Praze a diagnostickou a léčebnou péči psychiatricky nemocným pacientům a konsiliární činnost pro ostatní lékařská pracoviště VFN na jejich vyžádání. Zabývá se i forenzní psychiatrií a sexuologií.

Web instituce: Odkaz na web Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN<

Specializace odborníka: Výzkumný pracovník a psychoterapeut působící na Psychiatrické klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Dlouhodobě se zabývá problematikou poruch příjmu potravy, je autorem několika monografií o mentální anorexii a bulimii a řady odborných článků.

Web odborníka: Osobní stránka PhDr. František David Krch, Ph.D.<

Doporučil(a)

Pro odborníky, pro média, mapa webu ~ kontaktujte nás