PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD.

Instituce: Filozofická fakulta na Katolíckej univerzitě v Ružomberku

Web instituce: Odkaz na web Filozofická fakulta na Katolíckej univerzitě v Ružomberku <

Specializace odborníka: Odborná asistentka na Katedre psychológie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Výskumne sa zaoberá psychológiou morálneho vývinu, hodnôt a zmysluplnosti existencie. Venuje sa psychodynamickej psychoterapii.

Doporučil(a)


Pro odborníky, pro média, mapa webu ~ kontaktujte nás