PhDr. Iva Málková

Instituce: STOB: STop OBezitě

Zaměření instituce: Společnost STOB vydává mnoho pomůcek usnadňujících rozumnou redukci váhy, vydává elektronický časopis a na jejích stránkách lze získat mnoho důležitých informací včetně zajímavého programu Jídelníček apod. STOB pořádá redukčně-kondiční pobyty v tuzemsku i zahraničí.

Web instituce: Odkaz na web STOB: STop OBezitě<

Specializace odborníka: Psychoterapeutka se specializací na obezitologii aplikující metodu kognitivně-behaviorální psychoterapie. Vedoucí společnosti STOB a strukturovaného programu „Hubneme s rozumem“ zaměřeného na snižování nadváhy. Program je též zaměřen na rodinné kurzy a kurzy pro muže a pro diabetiky. Působí jako členka Národní rady pro obezitu a ve výboru Obezitologické společnosti.

Doporučil(a)
Pro odborníky, pro média, mapa webu ~ kontaktujte nás