Abecední seznam doporučujících odborníků

Seznam odborníků je řazený podle jejich příjmení. Pokud např. chcete pouze odborníky, jejichž příjmení začíná na "B", klikněte na příslušné písmeno abecedy.
Jste také odborníci? Doporučte svůj TIP a zapíšete se tak do naší databáze.

Všechny | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Bc. Pavel Vagner

doporučil(a) knih: 6

Odborný zaměstnanec oddělení výkonu trestu ve Věznici Drahonice.

PhDr. Lidmila Vášová

doporučil(a) knih: 12

Odborná asistentka Ústavu informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze se specializací bibliopedagogika, bibliopsychologie, metodika knihovnické práce s dětmi a mládeží a rétorika.

Mgr. Vladimír Vedra

doporučil(a) knih: 18

Absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a jednatel brňenské pobočky Bílého kruhu bezpečí.

Edita Velebil Nedvědová

doporučil(a) knih: 8

Odborná pracovnice působící v České komoře tlumočníků znakového jazyka.

Alena Visurová

doporučil(a) knih: 4

Odborná knihovnice působící v oddělení pro děti.

Mgr. Zuzana Vojáčková

doporučil(a) knih: 18

Odborná knihovnice a vedoucí Lékařské knihovny Krajské zdravotní a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

Radka Vojáčková

doporučil(a) knih: 5

Knihovnice Knihovny pro děti a mládež.

prof. PhDr. Petr Weiss, PhD.

doporučil(a) knih: 4

Klinický psycholog, psychoterapeut a soudní znalec v oboru klinické psychologie a sexuologie. Přednáší sexuální psychologii na Filozofické fakultě a na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Též působí jako vědecký sekretář Sexuologické společnosti České lékařské společnosti JEP.

PhDr. Lydie Zbořilová

doporučil(a) knih: 4

Marie Zbudilová

doporučil(a) knih: 3

Knihovnice působící v dětském oddělení.

Vlastimil Zima

doporučil(a) knih: 2

Sociální pracovník, vedoucí DONA linky a zakládající člen Bílého kruhu bezpečí, občanského sdružení pro pomoc obětem trestné činnosti.

prof. MUDr. Alexandra Žourková, CSc.

doporučil(a) knih: 6

Profesorka působící na Psychiatrické klinice Fakultní nemocnice Brno-Bohunice a Lékařské fakultě Masarykovy Univerzity v Brně.


Pro odborníky, pro média, mapa webu ~ kontaktujte nás