Edita Velebil Nedvědová

Instituce: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, o.s.

Zaměření instituce: Česká komora tlumočníků znakového jazyka je nezisková profesní organizace sdružující především tlumočníky pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé klienty. Členy Komory se mohou stát i lidé, kteří se tlumočnické profesi nevěnují, ale zajímá je problematika neslyšících, jejich kultura a jazyk.

Web instituce: Odkaz na web Česká komora tlumočníků znakového jazyka, o.s.<

Specializace odborníka: Odborná pracovnice působící v České komoře tlumočníků znakového jazyka.

Doporučil(a)Pro odborníky, pro média, mapa webu ~ kontaktujte nás