Bc. Pavel Vagner

Instituce: Věznice Drahonice

Zaměření instituce: Věznice Drahonice slouží k výkonu trestu odnětí svobody pro muže zařazené do kategorie dozor.

Web instituce: Odkaz na web Věznice Drahonice<

Specializace odborníka: Odborný zaměstnanec oddělení výkonu trestu ve Věznici Drahonice.

Doporučil(a)

Pro odborníky, pro média, mapa webu ~ kontaktujte nás