PhDr. Lidmila Vášová

Instituce: Ústav informačních studií a knihovnictví

Zaměření instituce: Ústav se zaměřuje na obor informační a knihovnický a též zastřešuje obor "Studium nových médií". Interdisciplinární charakter oboru umožňuje propojení humanitních, společensko-vědních a exaktních věd.

Web instituce: Odkaz na web Ústav informačních studií a knihovnictví<

Specializace odborníka: Odborná asistentka Ústavu informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze se specializací bibliopedagogika, bibliopsychologie, metodika knihovnické práce s dětmi a mládeží a rétorika.

Doporučil(a)Pro odborníky, pro média, mapa webu ~ kontaktujte nás