prof. PhDr. Petr Weiss, PhD.

Instituce: Sexuologická společnost ČSL JEP

Zaměření instituce: ČLS JEP sdružuje sexuology i odborníky jiných oborů se zájmem o tuto problematiku. Podílí se velkou měrou na zvyšování úrovně odborných znalostí svých členů, zajišťuje a garantuje pořádání odborných sympozií a seminářů. Společnost zajišťuje i výměnu informací mezi jejími členy.

Web instituce: Odkaz na web Sexuologická společnost ČSL JEP<

Specializace odborníka: Klinický psycholog, psychoterapeut a soudní znalec v oboru klinické psychologie a sexuologie. Přednáší sexuální psychologii na Filozofické fakultě a na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Též působí jako vědecký sekretář Sexuologické společnosti České lékařské společnosti JEP.

Doporučil(a)Pro odborníky, pro média, mapa webu ~ kontaktujte nás