Transsexualita a jiné poruchy pohlavní identity

Obálka knihy Transsexualita a jiné poruchy pohlavní identity - Grada, 2008

Koupit knihu

Vypůjčit knihu

V katalogu BETH

Název: Transsexualita a jiné poruchy pohlavní identity

Autor: Hanka Fifková

Doporučiliprof. PhDr. Petr Weiss, PhD., Bc. Ivana Herzogová
V kategorii
Věková kategorie
Zaměření,
Štítky redakce, , ,
Štítky uživatelůPomozte nám i ostatním - buďte první, kdo zařadí tuto knihu.

Popis knihy

Transsexualita v posledních letech vzbuzuje čím dál tím víc pozornost odborníků nejrůznějších oborů, laické veřejnosti i médií. Spolu se vzrůstajícím zájmem o tuto problematiku narůstá i nutnost lépe pochopit jedince s poruchou pohlavní identity. Jak se transsexualita projevuje? Jak je možné transsexualním jedincům pomoci? Co vše obnáší léčba? Na tyto a podobné otázky odpovídá ojedinělá monografie "Transsexualita a jiné poruchy pohlavní identity", která vznikla díky jedinečné spolupráci našich i zahraničních odborníků.

Ukázka z knihy

8.1 FORMY PSYCHOTERAPEUTICKÉHO PŮSOBENÍ

V rámci terapie transsexuálních klientů lze rozdělit psychoterapii na specifickou a nespecifickou.

Nespecifická psychoterapie je obsažena v rámci celého procesu a je dána především vztahem mezi klientem a terapeutem. Tento typ působení je možné též označit jako psychoterapeutické prvky v chování terapeuta. Působí kontinuálně, necíleně, nespecifikovaně a jsou dány především terapeutovým postojem a chováním v rámci daného vztahu. Terapeut by měl být empatický (měl by se umět vžít do klientových potíží), měl by klienta akceptovat a projevovat mu adekvátní úctu a v neposledním řadě by měl být ve svém projevu autentický věrohodný, pravdivý). Jde zde o terapeutické postupy, které vychází zejména z psychoterapie rogeriánské.

Specifická psychoterapie je přesně vymezená, cíleně indikovaná, terapeutem doporučená a klientem vyžádaná. Tento typ intervence není nezbytnou součástí terapie transsexuálních klientů. Cílené psychoterapeutické postupy aplikované v rámci léčby transsexuálních klientů lze rozdělit především dle využívané psychoterapeutické školy – například na racionální (využívající především výklad, objasnění, poskytnutí informací, korekci postojů, uklidnění, podporu a radu), dynamické (snažící se objasňovat příčiny v minulosti a hledat souvislosti s problémy v současnosti), rogeriánské (pracující s empatií) nebo kognitivně-behaviorální (využívající procvičování nevyhovujících způsoby chování na způsoby více vyhovující a pracující též se změnami postojů a hodnocení).

FIFKOVA, Hana. Transsexualita a jiné poruchy pohlavní identity. 2. vyd. Praha : Grada, 2008. ISBN 978-80-247-1696-1. s. 85-86.

Mohlo by Vás také zajímatPro odborníky, pro média, mapa webu ~ kontaktujte nás