Bc. Ivana Herzogová

Instituce: InternetPoradna

Zaměření instituce: InternetPoradna (pro všechny, kteří si občas neví rady) je on-line provozovaná celorepubliková služba zacílená na poradenství problémů psychického, fyzického i sociálního charakteru. Tato služba je součástí služby Odborného sociálního poradenství, které poskytuje v rámci Poradny pro osoby se zdravotním znevýhodněním v Olomouci.

Web instituce: Odkaz na web InternetPoradna<

Specializace odborníka: Ředitelka a koordinátorka projektu InternetPoradna.

Doporučil(a)


Pro odborníky, pro média, mapa webu ~ kontaktujte nás