Rejstřík odborníků jejichž příjmení začíná na "S"

Seznam odborníků je řazený podle jejich příjmení. Pokud např. chcete pouze odborníky, jejichž příjmení začíná na "B", klikněte na příslušné písmeno abecedy.
Jste také odborníci? Doporučte svůj TIP a zapíšete se tak do naší databáze.

Všechny | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


PhDr. Jaroslava Šedová

doporučil(a) knih: 4

Psycholožka externě působící na Střední odborné škole sociální u Matky Boží v Jihlavě.

Bc. Zdeněk Sigmund

doporučil(a) knih: 5

Speciální pedagog a student Masarykovy univerzity v Brně (obor Učitelství pro základní školy).

Mgr. Zuzana Škyříková

doporučil(a) knih: 15

Učitelka pro první stupeň základní školy se specializací angličtina a speciální pedagogika.

PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková

doporučil(a) knih: 4

Zakladatelka a ředitelka Občanského sdružení Anabell působící v sociálních službách a neziskovém sektoru. Je vyškolenou inspektorkou kvality sociálních služeb MPSV ČR, účastní se inspekcí kvality v zařízeních registrovaných sociálních služeb ČR. Lektoruje oblasti zdravého životního stylu, psychologie, sociální práce, managementu a řízení nestátní neziskové organizace.

MUDr. Božena Slámová

doporučil(a) knih: 2

Praktická lékařka pro děti a dorost.

Mgr. Alena Slezáčková

doporučil(a) knih: 4

Odborná asistentka Psychologického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a odborná pracovníce výzkumu a vývoje Psychologického ústavu Akademie věd ČR.

prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.

doporučil(a) knih: 9

Profesor Katedry psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny tamtéž.

PhDr. Etel Smékalová, Ph.D.

doporučil(a) knih: 22

Odborná asistentka na Katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, věnuje se pedagogické a školní psychologii, poradenství a supervizi v oblasti sociálních služeb a školství.

Jindřiška Soudková

doporučil(a) knih: 7

Odborná knihovnice působící v dětském oddělení.

PhDr. et Mgr. Bohumil Šplíchal

doporučil(a) knih: 14

Speciální pedagog, vedoucí poradny drogové prevence, koordinátor Probační a mediační služby ČR a vězeňské duchovní péče.

Bc. Zuzana Štalmachová

doporučil(a) knih: 1

Učitelka mateřské školy.

Mgr. Jiří Stodola

doporučil(a) knih: 30

Knihovník-specialista působící ve Středisku pro pomoc studentům se specifickými nároky Masarykovy univerzity v Brně (Středisko Teiresiás). Jeho odborným zájmem je problematika knihoven a katalogizace dokumentů pro zrakově postižené uživatele. Je řešitelem projektu Grantové agentury ČR č. 406/09/0374.

Vladimír Stoklas

doporučil(a) knih: 5

Absolvent Univerzity třetího věku Masaraykovy univerzity v Brně oboru Spirituální dimenze člověka - Živá teologie. Novic Sekulárního františkánského řádu a student Institutu františkánských studií v Olomouci. Správce farní knihovny.

PhDr. Helena Strnadlová

doporučil(a) knih: 23

Klinická psycholožka a členka výboru České arteterapeutické asociace.

MUDr. Marek Šusta, Ph.D., MBA

doporučil(a) knih: 5

Vědecký pracovník působící na Psychiatrické klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Ing. Luboš Svoboda

doporučil(a) knih: 11

Speciální pedagog působící se ve Věznici Ostrov nad Ohří.

Tomáš Svoboda

doporučil(a) knih: 5

Sociální pracovník a vedoucí pěveckého sboru Terasáček.

Olga Svobodová

doporučil(a) knih: 82

Odborná knihovnice a zástupkyně vedoucího Specializované knihovny Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů.

Mgr. Vlastimila Synková

doporučil(a) knih: 2

Odborná knihovnice působící ve Středisku vědeckých informací Státního zdravotního ústavu v Praze.

Jarmila Syptáková

doporučil(a) knih: 1

Provozovatel stránek Svět dětské fantazie - online knihkupectví pro rodiče a jejich děti.


Pro odborníky, pro média, mapa webu ~ kontaktujte nás