Vladimír Stoklas

Specializace odborníka: Absolvent Univerzity třetího věku Masaraykovy univerzity v Brně oboru Spirituální dimenze člověka - Živá teologie. Novic Sekulárního františkánského řádu a student Institutu františkánských studií v Olomouci. Správce farní knihovny.

Doporučil(a)
Pro odborníky, pro média, mapa webu ~ kontaktujte nás