PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková

Instituce: Občanského sdružení Anabell

Zaměření instituce: Jediná nestátní nezisková organizace v České republice věnující se pomoci a podpoře osobám s poruchami příjmu potravy i jejich blízkým v komplexním spektru sociálních a zdravotních služeb.

Web instituce: Odkaz na web Občanského sdružení Anabell <

Specializace odborníka: Zakladatelka a ředitelka Občanského sdružení Anabell působící v sociálních službách a neziskovém sektoru. Je vyškolenou inspektorkou kvality sociálních služeb MPSV ČR, účastní se inspekcí kvality v zařízeních registrovaných sociálních služeb ČR. Lektoruje oblasti zdravého životního stylu, psychologie, sociální práce, managementu a řízení nestátní neziskové organizace.

Doporučil(a)Pro odborníky, pro média, mapa webu ~ kontaktujte nás