Mgr. Jiří Stodola

Instituce: Knihovna Střediska Teiresiás

Zaměření instituce: Knihovna a vydavatelství Střediska Teiresiás pro pomoc studentům se specifickými nároky.

Web instituce: Odkaz na web Knihovna Střediska Teiresiás<

Specializace odborníka: Knihovník-specialista působící ve Středisku pro pomoc studentům se specifickými nároky Masarykovy univerzity v Brně (Středisko Teiresiás). Jeho odborným zájmem je problematika knihoven a katalogizace dokumentů pro zrakově postižené uživatele. Je řešitelem projektu Grantové agentury ČR č. 406/09/0374.

Web odborníka: Osobní stránka Mgr. Jiří Stodola<

Doporučil(a)

Pro odborníky, pro média, mapa webu ~ kontaktujte nás