Olga Svobodová

Instituce: Specializovaná knihovna NCO NZO

Zaměření instituce: Poskytovatel knihovnicko-informačních služeb nejen odborným pracovníkům ve zdravotnictví, ale i široké veřejnosti. Profil knihovního fondu je zaměřen na celoživotní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků všech oborů.

Web instituce: Odkaz na web Specializovaná knihovna NCO NZO<

Specializace odborníka: Odborná knihovnice a zástupkyně vedoucího Specializované knihovny Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů.

Doporučil(a)

Pro odborníky, pro média, mapa webu ~ kontaktujte nás