Rejstřík odborníků jejichž příjmení začíná na "P"

Seznam odborníků je řazený podle jejich příjmení. Pokud např. chcete pouze odborníky, jejichž příjmení začíná na "B", klikněte na příslušné písmeno abecedy.
Jste také odborníci? Doporučte svůj TIP a zapíšete se tak do naší databáze.

Všechny | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Jana Paculová

doporučil(a) knih: 2

Odborná knihovnice pobočky Knihovny Jiřího Mahena v Brně Řečkovicích a správce farní knihovny ve farnosti Brno - Starý Lískovec.

PaedDr. Mgr. Petr Parma

doporučil(a) knih: 1

psychoterapie, koučování, psychologie, pedagogika

MUDr., PhDr. Petr Pastucha

doporučil(a) knih: 10

Psychoterapeut působící v hospici Citadela.

Mgr. Eva Pavlíková

doporučil(a) knih: 2

Pedagožka a členka Institutu výzkumu děti, mládeže a rodiny. Vyučuje vývojovou psychologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, zaměřuje se na kvalitativní výzkumy problematiky rodičovství a prenatálního učení, přednáší pro mateřská centra a kluby maminek.

doc. MUDr. Pavel Pavlovský, CSc.

doporučil(a) knih: 3

Docent a zástupce přednosty Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

doc. PhDr. Alena Plháková, CSc.

doporučil(a) knih: 1

Klinická a poradenská psycholožka působící na Katedře psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Absolventka výcviku ve skupinové psychoanalytické psychoterapii, řádná členka České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii. Zkoumá implicitní teorie inteligence, maskulinity a feminity, zabývá se možnostmi výkladu snů.

Pavla Poslová

doporučil(a) knih: 4

Odborná knihovnice specializující se na ochranu knižního fondu působící v dětském oddělení knihovny.

Mgr. David Přibyl

doporučil(a) knih: 3

Odborný pracovník a člen týmu psychologů Psychosociálního centra Přerov.


Pro odborníky, pro média, mapa webu ~ kontaktujte nás