Mgr. Eva Pavlíková

Instituce: Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny

Zaměření instituce: Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny je výzkumným pracovištěm Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, financované z výzkumného záměru "Psychologické a sociální charakteristiky dětí, mládeže a rodiny, vývoj osobnosti v době proměn moderní společnosti"

Web instituce: Odkaz na web Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny<

Specializace odborníka: Pedagožka a členka Institutu výzkumu děti, mládeže a rodiny. Vyučuje vývojovou psychologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, zaměřuje se na kvalitativní výzkumy problematiky rodičovství a prenatálního učení, přednáší pro mateřská centra a kluby maminek.

Web odborníka: Osobní stránka Mgr. Eva Pavlíková<

Doporučil(a)

Pro odborníky, pro média, mapa webu ~ kontaktujte nás