Mgr. Vlastimila Synková

Instituce: Středisko vědeckých informací SZÚ

Zaměření instituce: Specializované knihovnicko-informačním pracoviště, jehož hlavním úkolem je informační podpora činnosti vědeckých a odborných pracovníků ústavu. V rámci své gesce poskytuje služby uživatelům sítě veřejných informačních služeb ve zdravotnictví a hygienické službě.

Web instituce: Odkaz na web Středisko vědeckých informací SZÚ<

Specializace odborníka: Odborná knihovnice působící ve Středisku vědeckých informací Státního zdravotního ústavu v Praze.

Doporučil(a)

Pro odborníky, pro média, mapa webu ~ kontaktujte nás