Alena Visurová

Instituce: Městská knihovna v Bruntále

Zaměření instituce: Veřejná knihovna.

Web instituce: Odkaz na web Městská knihovna v Bruntále<

Specializace odborníka: Odborná knihovnice působící v oddělení pro děti.

Doporučil(a)Pro odborníky, pro média, mapa webu ~ kontaktujte nás