Abecední seznam doporučujících odborníků

Seznam odborníků je řazený podle jejich příjmení. Pokud např. chcete pouze odborníky, jejichž příjmení začíná na "B", klikněte na příslušné písmeno abecedy.
Jste také odborníci? Doporučte svůj TIP a zapíšete se tak do naší databáze.

Všechny | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


doc. RNDr. Zdeněk Fišar, CSc.

doporučil(a) knih: 1

Docent a vědecký pracovník na Psychiatrické klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a ve Výzkumné psychiatrické laboratoři zaměřené na studium molekulárních mechanismů účinku psychofarmak a vzniku a léčby duševních poruch.

Mgr. Eva Ghisi

doporučil(a) knih: 4

Odborná pracovnice působící v Domově pro osoby se zdravotním postižením Srdíčko v Brně.

prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

doporučil(a) knih: 6

Vystudoval filozofii, sociologii, psychologii, teologii a religionistiku. Je profesorem Ústavu filozofie a religionistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, farářem Akademické farnosti Praha a prezidentem České křesťanské akademie.

doc. MUDr. Herbert Hanuš, CSc.

doporučil(a) knih: 31

Psychiatr působící na Psychiatrické klinice Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Fakultní nemocnice v Hradci Králové se specializací na afektivní poruchy.

MUDr. Ludmila Hanzlíková

doporučil(a) knih: 5

Původním povoláním stomatoložka, v současné době vedoucí Střediska vědeckých informací v Nemocnici Jindřichův Hradec.

MUDr. Jozef Hašto, PhD.

doporučil(a) knih: 13

Renomovaný slovenský psychiatr a přednosta Psychiatrické kliniky Fakultné nemocnice v Trenčíně.

Mgr. Petr Havlát

doporučil(a) knih: 1

Římskokatolický kněz působící ve farnosti Velké Němčice se specializací na pastoraci mládeže.

Mgr. Daniela Hebnarová

doporučil(a) knih: 8

Zástupkyně ředitelky Knihovny Kroměřížska s praxí biblioterapeutky v Psychiatrické léčebně v Kroměříži.

Bc. Ivana Herzogová

doporučil(a) knih: 3

Ředitelka a koordinátorka projektu InternetPoradna.

Mgr. Zdeněk Horký

doporučil(a) knih: 13

Vedoucí oddělení výkonu vazby a trestu ve Vazební věznici Olomouc.

PhDr. Simona Hoskovcová, PhD.

doporučil(a) knih: 2

Sociální psycholožka působící na Katedře psychologie Filozofické Fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Mgr. Marie Hradecká

doporučil(a) knih: 2

PhDr. Tibor Hrozáň

doporučil(a) knih: 7

Klinický psycholog a psychoanalytický psychoterapeut s působností Územná poliklinika Ružinov v Bratislavě.

PhDr. Jiří Jakubů

doporučil(a) knih: 11

Klinický psycholog a psychoterapeut specializující se na individuální a psychoanalitickou psychoterapii, rodinnou terapii a supervizi. Působí v terapeutickém centru CETERA.

Mgr. Zuzana Janovská

doporučil(a) knih: 2

Odborná pracovnice působící v Únii nevidiacích a slabozrakých Slovenska, Krajské stredisko Bratislava.

PhDr. Martin Jára

doporučil(a) knih: 8

Psycholog, ředitel Ligy otevřených mužů a odborný garant programu "Táto, jak na to?".

Mgr. Hana Jelínková

doporučil(a) knih: 17

Zástupkyně ředitelky Denního a týdenního stacionáře. Poskytuje reiki a poradenství v oblasti péče o fyzickou, psychickou i duchovní stránku člověka.

Helena Jelínková

doporučil(a) knih: 4

Knihovnice působící v oddělení pro děti.

PhDr. Václav Jiřička

doporučil(a) knih: 1

Psycholog působící ve Vazební věznici Liberec.

PhDr. Jan Kachlík

doporučil(a) knih: 1

Odborný pracovník působící ve Věznici Vinařice.


Pro odborníky, pro média, mapa webu ~ kontaktujte nás