Abecední seznam doporučujících odborníků

Seznam odborníků je řazený podle jejich příjmení. Pokud např. chcete pouze odborníky, jejichž příjmení začíná na "B", klikněte na příslušné písmeno abecedy.
Jste také odborníci? Doporučte svůj TIP a zapíšete se tak do naší databáze.

Všechny | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Mgr. Zbyněk Němec

doporučil(a) knih: 1

speciální pedagog

Mgr. Josef Neubauer

doporučil(a) knih: 1

Speciální pedagog působící se ve Vazební věznici České Budějovice.

PhDr. Marie Nosálková

doporučil(a) knih: 7

Psycholožka, konzultantka (Internetporadna, o.s.) a přednášející (Katedra Psychologie FF UPOL) specializující se na oblast klinickou a poradenskou, činná v projektu VIP - Kariéra Institutu Pedagogicko-Psychologického ČR MŠMT.

Mgr. Alena Novotná

doporučil(a) knih: 6

Ředitelka Dětského domova a Školní jídelny Ústí nad Labem.

PhDr. Radko Obereignerů, Ph.D.

doporučil(a) knih: 3

Odborný asistent na Katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, věnuje se psychodiagnostice dětí a dospělých a neuropsychologii. Působí též na Neurologické klinice Fakultní nemocnice Olomouc.

Jana Paculová

doporučil(a) knih: 2

Odborná knihovnice pobočky Knihovny Jiřího Mahena v Brně Řečkovicích a správce farní knihovny ve farnosti Brno - Starý Lískovec.

PaedDr. Mgr. Petr Parma

doporučil(a) knih: 1

psychoterapie, koučování, psychologie, pedagogika

MUDr., PhDr. Petr Pastucha

doporučil(a) knih: 10

Psychoterapeut působící v hospici Citadela.

Mgr. Eva Pavlíková

doporučil(a) knih: 2

Pedagožka a členka Institutu výzkumu děti, mládeže a rodiny. Vyučuje vývojovou psychologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, zaměřuje se na kvalitativní výzkumy problematiky rodičovství a prenatálního učení, přednáší pro mateřská centra a kluby maminek.

doc. MUDr. Pavel Pavlovský, CSc.

doporučil(a) knih: 3

Docent a zástupce přednosty Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

doc. PhDr. Alena Plháková, CSc.

doporučil(a) knih: 1

Klinická a poradenská psycholožka působící na Katedře psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Absolventka výcviku ve skupinové psychoanalytické psychoterapii, řádná členka České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii. Zkoumá implicitní teorie inteligence, maskulinity a feminity, zabývá se možnostmi výkladu snů.

Pavla Poslová

doporučil(a) knih: 4

Odborná knihovnice specializující se na ochranu knižního fondu působící v dětském oddělení knihovny.

Mgr. David Přibyl

doporučil(a) knih: 3

Odborný pracovník a člen týmu psychologů Psychosociálního centra Přerov.

Klára Rozsypalová

doporučil(a) knih: 5

Knihovnice působící v dětském oddělení.

PhDr. Jaroslava Šedová

doporučil(a) knih: 4

Psycholožka externě působící na Střední odborné škole sociální u Matky Boží v Jihlavě.

Bc. Zdeněk Sigmund

doporučil(a) knih: 5

Speciální pedagog a student Masarykovy univerzity v Brně (obor Učitelství pro základní školy).

Mgr. Zuzana Škyříková

doporučil(a) knih: 15

Učitelka pro první stupeň základní školy se specializací angličtina a speciální pedagogika.

PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková

doporučil(a) knih: 4

Zakladatelka a ředitelka Občanského sdružení Anabell působící v sociálních službách a neziskovém sektoru. Je vyškolenou inspektorkou kvality sociálních služeb MPSV ČR, účastní se inspekcí kvality v zařízeních registrovaných sociálních služeb ČR. Lektoruje oblasti zdravého životního stylu, psychologie, sociální práce, managementu a řízení nestátní neziskové organizace.

MUDr. Božena Slámová

doporučil(a) knih: 2

Praktická lékařka pro děti a dorost.

Mgr. Alena Slezáčková

doporučil(a) knih: 4

Odborná asistentka Psychologického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a odborná pracovníce výzkumu a vývoje Psychologického ústavu Akademie věd ČR.


Pro odborníky, pro média, mapa webu ~ kontaktujte nás