Mgr. Alena Novotná

Instituce: Dětský domov a Školní jídelna Ústí nad Labem

Zaměření instituce: Dětský domov zajišťuje výchovnou, hmotnou a sociální péči jedincům, kteří ze závažných důvodů nemohou být vychovávány ve vlastní rodině, nebo umístěny v jiné formě náhradní rodinné péče.

Web instituce: Odkaz na web Dětský domov a Školní jídelna Ústí nad Labem<

Specializace odborníka: Ředitelka Dětského domova a Školní jídelny Ústí nad Labem.

Doporučil(a)

Pro odborníky, pro média, mapa webu ~ kontaktujte nás