Mgr. Eva Kravarová

Instituce: Pracoviště klinické psychologie České obezitologické společnosti

Zaměření instituce: Posláním České obezitologické společnosti je sdružovat lékaře, psychology, zdravotní sestry a odborníky dalších profesí zabývající se prevencí a léčbou obezity a zastupovat jejich odborné zájmy.Cílem společnosti je zajišťovat pregraduální i postgraduální vzdělávání v obezitologii, podporovat výzkum v oblasti obezitologie a vypracovávat doporučení diagnostiky a léčby obezity.

Web instituce: Odkaz na web Pracoviště klinické psychologie České obezitologické společnosti <

Specializace odborníka: Klinická psycholožka 3. interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze působící na pracovišti Fakultní poliklinika.

Doporučil(a)

Pro odborníky, pro média, mapa webu ~ kontaktujte nás