Ivana Tauchmanová

Instituce: Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně

Zaměření instituce: Knihovna poskytující veřejné knihovnické a informační služby.

Web instituce: Odkaz na web Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně<

Specializace odborníka: Odborná knihovnice působící v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně.

Doporučil(a)

Pro odborníky, pro média, mapa webu ~ kontaktujte nás