Mgr. Kamila Thótová

Instituce: Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje (PPPUK)

Zaměření instituce: Hlavním účelem organizace je zajišťování pro děti, žáky a studenty a jejich zákonné zástupce, pro školy a školská zařízení informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost, poskytování odborných speciálně pedagogických a pedagogicko-psychologických služeb, preventivně výchovné péče a napomáhání při volbě vhodného vzdělávání dětí, žáků nebo studentů a přípravě na budoucí povolání.

Web instituce: Odkaz na web Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje (PPPUK)<

Specializace odborníka: Sociální pedagožka PPPUK.

Doporučil(a)

Pro odborníky, pro média, mapa webu ~ kontaktujte nás