Lenka Ečerová

Instituce: Český institut systemických konstelací

Zaměření instituce: Český institut systemických konstelací (ČISK) je nezisková organizace, jejímž cílem je rozvoj, propagace a zkvalitňování oboru systemických konstelací a vnášení systemického a holistického přístupu mezi veřejnost, např. do oblasti pedagogiky, osobního rozvoje a podnikání.

Web instituce: Odkaz na web Český institut systemických konstelací<

Specializace odborníka: Odborná knihovnice působící na Fakultě strojní ČVUT v Praze a lektorka systemických rodinných konstelací - rodinné konstelace, individuální sezení a práce s tělem.

Web odborníka: Osobní stránka Lenka Ečerová<

Doporučil(a)

Pro odborníky, pro média, mapa webu ~ kontaktujte nás