Základy psychoterapie

Obálka knihy Základy psychoterapie - Portál, 2006

Koupit knihu

Vypůjčit knihu

V katalogu BETH

Název: Základy psychoterapie

Autor: Stanislav Kratochvíl

DoporučiliLenka Ečerová
V kategorii
Žánr
Věková kategorie
Štítky redakce, ,
Štítky uživatelůPomozte nám i ostatním - buďte první, kdo zařadí tuto knihu.

Popis knihy

Obsáhlá monografie předního českého psychoterapeuta předkládá podrobný výklad základních myšlenek vlivných směrů současné psychoterapie, podává instruktivní přehled důležitých psychoterapeutických metod a poukazuje na možnosti, problémy a výsledky vědeckého výzkumu v psychoterapii. Integrativně a eklekticky orientovaná práce postihuje přínos jednotlivých směrů pro porozumění psychogenním poruchám a nabízí návod k diferencovanému využití osvědčených metod v praxi. Dílo vzniklo zásadním přepracováním a rozšířením učebnice Psychoterapie (1970, 1976 a 1987).

Ukázka z knihy

Výcvik v psychoterapii

Psychoterapii se nelze naučit jen z knih nebo přednášek. Ty mohou přinést informace, ale k praktickému provádění je potřebný praktický výcvik. Metody racionální, hypnotické a tréninkové psychoterapie a do jisté míry i empatické psychoterapie je možno zvládnout pomocí systematických cvičení pod vedením terapeuta, který je ovládá. Interpersonální, dynamicky orientovaná psychoterapie však navíc vyžaduje, aby se terapeut také vyznal ve svých vlastních postojích, motivacích a reakcích, aby dokázal pracovat s tím, co si do něj pacient promítá, a aby rozuměl tomu, co si sám promítá do pacienta. K tomu je potřebný výcvik formou zážitku na sobě. Skupinové formy dynamické psychoterapie vyžadují i porozumění skupinovým procesům. Jako nejúčelnější se proto jeví účast na skutečné psychoterapii v roli pacienta v terapeutické skupině nebo účast ve výcvikové skupině, která se řídí podobnými principy jako skupina terapeutická. Na takový zážitek by pak měla navázat vlastní práce začínajícího terapeuta pod supervizí terapeuta zkušeného.
Značný význam nabyly výcvikové skupiny a výcvikové komunity , které se vytvářejí ze zájemců o psychoterapeutickou činnost. U nás se začaly takové skupiny organizovat od r. 1967 v rámci psychoterapeutické komise.
V letech 1967 a 1968 se uskutečnil týdenní praktický zážitkový výcvik v dynamické skupinové terapii s využitím systému lobečské komunity, zahájený Knoblochem , který pak pokračoval pod vedením Mrázka , Junové a Břicháčkové dalších 8 let. V roce 1968 také zahájila činnost první zážitkově orientovaná výcviková komunita se třemi skupinami, organizovaná týmem Skála , Urban a Rubeš . Komunity řízené tímto týmem se postupně rozrostly. Každý z organizátorů pak střídavě zahajoval vlastní komunitu s dvojicemi pečlivě vybraných lektorů („rodičů“) pro každou ze tří skupin. Postupně se ustálil charakteristický systém práce.

Mohlo by Vás také zajímatPro odborníky, pro média, mapa webu ~ kontaktujte nás