Handicapovaní

Webové portály a projekty

 • Bezbariérová.knihovna.cz
  Odborný knihovnický portál nabízející vhled od práce s uživateli se specifickými potřebami.
 • Organizace a sdružení - Bezbariérová.knihovna.cz
  Rozcestník kontaktů na důležité pomáhající organizace všech typů handicapů.
 • Helpnet
  Internetový portál pro osoby se specifickými potřebami.
 • Alfabet
  Portál pro rodiče dětí se specifickými potřebami.
 • Dobromysl
  Internetový server poskytující komplexní informace o problematice zdravotního postižení - konkrétně různých forem mentálního postižení a autismu.
 • Okamžik
  Sdružení pro podporu nejen nevidomých.
 • Tyflocentrum Brno
  Společnost poskytující pomoc nevidomým a slabozrakým lidem.
 • Ruce.cz
  Portál umožňuje nahlédnout do světa ticha, kultury neslyšících, znakového jazyka a tlumočení.
 • Česká komora tlumočníků znakového jazyka, o.s.
  Nezisková profesní organizace sdružující především tlumočníky pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé klienty.
 • Postižené Děti
  Portál určený pro rodiče a přátele dětí zdravotně postižených nebo postižením ohrožených.

Specializované knihovní katalogy

Časopisy

 • Gong
  Měsíčník sluchově postižených.
 • ZORA
  Časopis pro zrakově postižené.
 • Bulletin Doteky
  Časopis pro hluchoslepé a zájemce o tuto problematiku.
 • Muzes.cz
  Časopis Sdružení přátel Konta Bariéry a Nadace Charty 77 o překonávání bariér zdravotně postižených.
 • Roska
  Časopis pro lidi s roztroušenou sklerózou a zájemce o tuto problematiku.

Pro odborníky, pro média, mapa webu ~ kontaktujte nás