Terapie narušené komunikační schopnosti

Obálka knihy Terapie narušené komunikační schopnosti - Portál, 2005

Koupit knihu

Vypůjčit knihu

V katalogu BETH

Název: Terapie narušené komunikační schopnosti

Autor: Viktor Lechta

DoporučiliLenka Ečerová
V kategorii
Žánr
Věková kategorie,
Štítky redakce, , ,
Štítky uživatelůPomozte nám i ostatním - buďte první, kdo zařadí tuto knihu.

Popis knihy

Komunikační schopnost člověka je narušená v případě, že některá rovina jeho jazykového projevu působí rušivě vzhledem ke komunikačnímu záměru.
Může jít o různě závažná narušení, mezi něž patří jak špatná výslovnost sykavek či koktavost, tak neschopnost artikulovat po cévní mozkové příhodě. Terapie, která musí být podložená důkladnou diagnostikou, se snaží problém odstranit nebo nalézt způsoby kompenzace. Kniha navazuje na publikaci Diagnostika narušené komunikační schopnosti ( Portál, 2003). Popisuje východiska, cíle, metody a formy terapie u široké škály poruch komunikace. Zabývá se terapií narušeného vývoje řeči, palatolalie a velofaryngální dysfunkce, poruch hlasu, dyslalie, afázie, koktavosti, dysartrie, breptavosti a specifických poruch čtení. Autory knihy jsou přední slovenští a čeští odborníci.

Ukázka z knihy

Předmluva a úvodem

Předmluva k českému vydání

Řeč jako prostředek komunikace se v posledních letech dostává do oblasti zájmu biologických i společenských věd. Osvojení mluvené i psané řeči je nutnou podmínkou k dosažení základního vzdělání a k pozdějšímu celoživotnímu rozvíjení osobnosti.

Publikace, která se nyní dostává do rukou čtenářů v českém překladu, vyšla poprvé na Slovensku. Bezprostředně navazuje na jinou odbornou publikaci Diagnostika narušené komunikační schopnosti stejných autorů, jejíž český překlad vydalo nakladatelství Portál v roce 2003. Přesná diagnostika vyvíjející se nebo již vzniklé poruchy je nezbytná pro stanovení terapeutického plánu a základní podmínkou úspěšné terapie.

Terapie poruch komunikace v současnosti vyžaduje multidisciplinární přístup a týmovou spolupráci. Podílejí se na ní lékařské i nelékařské obory. Každý ze zúčastněných terapeutů (lékař, klinický logoped, klinický psycholog, speciální pedagog, neurolog a další) by tedy měl mít kvalitní znalosti nejen ze svého oboru, ale i z oborů souvisejících.

Mohlo by Vás také zajímatPro odborníky, pro média, mapa webu ~ kontaktujte nás