Techniky vizualizace - logopedická část

Obálka knihy Techniky vizualizace - logopedická část - ,

Koupit knihu

Vypůjčit knihu

V katalogu BETH

Název: Techniky vizualizace - logopedická část

Autor: Marie Horáková

DoporučiliEdita Velebil Nedvědová
V kategorii
Žánr
Věková kategorie
Štítky redakce, , , ,
Štítky uživatelů

Napsali o knize

V této publikaci je popsána problematika vizualizace z logopedického hlediska. Pozornost je zde věnována například produkci řeči, dělení hlásek, artikulaci hlásek, pravidlům výslovnosti, artikulační spodobě atp., dále nácviku vhodného dýchání, ale i otázkám časové prodlevy za mluvčím a střídání rolí jednotlivých účastníků hovoru. V publikaci jsou obsaženy i příklady slov zaměnitelných s jinými podobnými mluvními vzory, je zde uvedena vizualizace rychle mluveného projevu a nácvik délky vizualizace. Zmíněny jsou možnosti naznačení intonace pomocí pohybů mluvidel a mimiky a vhodného užívání gest. Publikace obsahuje také informace o různých pomocných technikách užívaných pro usnadnění odezírání, jako jsou například prstová abeceda, znaky nebo fonematické symboly.


Ukázka z knihy

1. Vizualizace mluvené češtiny a její využití

1.1 Vizualizátor mluvené češtiny

Práce vizualizátora práce se dá definovat takto: „Vizualizátor opakuje řečené bez použití hlasu, čímž je možné tlumočit simultánně i bez použití drahých technických pomůcek, které jsou pro simultánní tlumočení u mluvených jazyků nezbytné.“ Vizualizátor artikuluje jasnou podobu slov v přirozeném tempu, rytmu a frázování. Pro lepší porozumění používá také gesta a mimiku.

Mohlo by Vás také zajímatPro odborníky, pro média, mapa webu ~ kontaktujte nás