Bc. Radka Adamcová

Instituce: Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.

Zaměření instituce: Mobilní hospic Ondrášek, obecně prospěšná společnost, poskytuje zdravotní a lidskou podporu terminálně nemocným pacientům a jejich rodinám v jejich domácím prostředí. Posláním hospice je umožnit pacientům s vážným onemocněním, kde již není nutná nemocniční péče, důstojně a v kruhu své rodiny, přátel prožít poslední etapu svého života.

Web instituce: Odkaz na web Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.<

Specializace odborníka: Sociální pracovnice působící v Mobilním hospici Ondrášek, o.p.s.

Doporučil(a)
Pro odborníky, pro média, mapa webu ~ kontaktujte nás