Páry v psychoterapii

Obálka knihy Páry v psychoterapii  - Portál, 2007

Koupit knihu

Vypůjčit knihu

V katalogu BETH

Název: Páry v psychoterapii

Autor: Roland Weber

DoporučiliLenka Ečerová
V kategorii
Žánr
Věková kategorie
Zaměření,
Štítky redakce, , , ,
Štítky uživatelůPomozte nám i ostatním - buďte první, kdo zařadí tuto knihu.

Popis knihy

Intervence a cvičení orientované na tělesné a emoční prožívání umožňují zúčastněným v chráněném prostoru párové terapie získat nový pohled na partnera, na sebe samé i na centrální problém páru. Zkušený systemický psychoterapeut Roland Weber ukazuje ve své knize bohaté možnosti převážně neverbálních, na prožitek orientovaných technik, cvičení a intervencí. Vychází přitom z bohatých zkušeností, že společný emocionální prožitek páru má většinou mnohem větší účinek než "cizí" rady a návody. Toto přesvědčení autor ilustruje na množství uvedených kazuistik. Kniha je psána pro psychology, psychoterapeuty a poradce, obecněji profesionály z řad pomáhajících profesí, především pro ty, kteří pracují ve své praxi s páry.

Ukázka z knihy

Počátek párového vztahu

Nejdříve položíme provazy jako časové osy. Podle toho, kolik máme času, a podle toho, na čem právě záleží, mohou být časové osy vyznačeny jen zhruba, nebo provedeny do podrobností.

Potom terapeut požádá partnery, aby si vybrali jeden nebo dva symboly či pohlednice představující počátek jejich vztahu. Vždy znovu se jen divíme, s jakou jistotou si při tom partneři počínají.
Potom terapeut provází pár po časové ose zpět k bodu, kdy se ti dva spolu seznámili. Dojdou na počátek vztahu a stojí tváří v tvář. Terapeut je vyzve, aby mluvili o tom, jak se seznámili a jak se dali dohromady. Když to partneři provádějí „tam“, kde symbolicky začal jejich vztah, když přitom stojí tváří v tvář a hledí si do očí a mohou se jeden druhého dotýkat, získává rozhovor na intenzitě proti situaci, kdy sedí na židlích nebo v křeslech. Terapeut doprovází jejich vyprávění potvrzujícími výroky a otázkami fokusujícími zájem:

Co na vašem partnerovi hlavně zaujalo vaši pozornost?
Jaké byly vaše první dojmy, které jste ze sebe navzájem měli?
Co si ještě pamatujete z té doby, kdy jste spolu začali „chodit“?
Co bylo tehdy zvláštní a jiné?
Kterou vaši potřebu partner uspokojil?
Proč jste si vzal(a) ze všech lidí právě tohoto člověka?

Mohlo by Vás také zajímatPro odborníky, pro média, mapa webu ~ kontaktujte nás