Sociální práce v praxi : specifika různých cílových skupin a práce s nimi

Obálka knihy Sociální práce v praxi : specifika různých cílových skupin a práce s nimi - Portál, 2005

Koupit knihu

Vypůjčit knihu

V katalogu BETH

Název: Sociální práce v praxi : specifika různých cílových skupin a práce s nimi

Autoři: Pavla Kodymová, Oldřich Matoušek, Jana Koláčková

DoporučiliMgr. Vladimír Vedra
V kategorii
Žánr
Věková kategorie, , ,
Štítky redakce, , ,
Štítky uživatelůPomozte nám i ostatním - buďte první, kdo zařadí tuto knihu.

Popis knihy

Kniha přináší informace o nejrůznějších skupinách, s nimiž se sociální pracovník ve své praxi setkává, a o metodách práce s nimi. Zahrnuty jsou zneužívané, týrané a zanedbávané děti a jejich rodiny, rodiny s jedním rodičem, v rozvodu a mnohoproblémové, nezaměstnaní, bezdomovci, uprchlíci, duševně nemocní, lidé s mentálním nebo tělesným postižením, ženy, které se prostituují, riziková mládež, pachatelé trestné činnosti a práce v rámci probační a mediační služby, staří lidé a umírající. Výklad je ilustrován případovými studiemi.

Ukázka z knihy

Principy práce s uprchlíky

Sociální pracovník může být pro svého klienta-uprchlíka často jediným kontaktem s novým světem, v němž se příchozí ocitá. Sociální pracovník nevyhnutelně bude muset působit jako prostředník mezi klientem a českou společností reprezentovanou úředníkem, sousedem v domě nebo někým jiným. Sociální pracovník i klient budou také konfrontováni s kulturou a návyky, jež se liší od kultury hostitelské společnosti. Sociální pracovník musí proto dobře znát české prostředí, příslušné zákony a právní předpisy, současně by měl ovládat některý ze světových jazyků a být seznámen s kulturním rámcem, který mohl formovat klientovu osobnost a chování. Znalost je předpoklad respektu k jinakosti; jedině tak může mezi ním a klientem vzniknout kvalitní vztah, který může napomáhat tomu, aby se klient zbavil nejistoty, jež jeho postavení provází, případně se dokázal vyrovnat s prožitými traumaty a zaujal k sobě samému a ke své rodině odpovědný a aktivní postoj.

Mohlo by Vás také zajímatPro odborníky, pro média, mapa webu ~ kontaktujte nás