Dotkni se ran : spiritualita nelhostejnosti

Obálka knihy Dotkni se ran : spiritualita nelhostejnosti - ,

Koupit knihu

Vypůjčit knihu

V katalogu BETH

Název: Dotkni se ran : spiritualita nelhostejnosti

Autor: Tomáš Halík

Doporučiliprof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.
V kategorii
Další kategorie
Žánr
Věková kategorie
Štítky redakce, , ,
Štítky uživatelů

Popis knihy

Ve čtrnácti esejích autor vychází z evangelijního příběhu o „nevěřícím Tomášovi“. Představy o Bohu, církvi a víře „bez zranění“ autor považuje za iluze. Ke křesťanské víře patří odvaha vidět rány našeho světa a dotýkat se jich vírou, která sama je jimi zasažena, zraněna. Tváří v tvář „zraněnému Bohu“ člověk může odložit „brnění, masky a šminky“, jimiž před druhými a někdy sám před sebou zakrývá svá bolestná místa. Kniha obsahuje jak teologicko-filozofické meditace, dotýkající se mystických hloubek víry, tak překvapivé, ostré i místy humorné komentáře konkrétních událostí a typických znaků naší doby. Zdrojem autorovy inspirace je křesťanská i židovská mystika, Pavlova a Lutherova teologie kříže, současná postmoderní filozofie a teologie i poklady staré lidové velikonoční zbožnosti a umění a v neposlední řadě i autorovy vlastní zkušenosti z dlouholeté terapeutické i pastorační praxe.

Ukázka z knihy

Křesťanská víra je ustavičné prolínání evangelia a našeho života, odvaha „vejít do příběhu“: stále nově a hlouběji odkrývat smysl biblických vyprávění vlastními životními zkušenostmi, ale také nechat působit mocné obrazy evangelia, aby postupně osvěcovaly, vykládaly a přetvářely tok našeho vlastního života. Mnohé události, zážitky, nápady a okamžité vhledy potřebují čas, aby v nás uzrály a vydaly plody. Od mé indické pouti uplynulo dvanáct let. Sedím v tuto chvíli zas v tichu samot lesní poustevny v Porýní: po noční bouři je celé temeno hory zakryto hustým závojem mlhy, kterým se jen pomalu a stěží prodírají první paprsky rána; údolí všude kolem přikrývají nízko ležící mraky. Tedy uprostřed oblaku začínám psát tuto knížku, další pokus „vydat počet ze své naděje“.

HALÍK, Tomáš. Dotkni se ran : spiritualita nelhostejnosti. 1. vyd. Praha : Lidové noviny, 2008. ISBN 9788071069799. S. 12-13.

Mohlo by Vás také zajímatPro odborníky, pro média, mapa webu ~ kontaktujte nás