prof. MUDr. Eva Češková, CSc.

Instituce: Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno

Zaměření instituce: Psychiatrická klinika poskytující ambulantní i lůžkovou péči a ambulantní psychologickou péči. Specializuje se na akutní psychiatricko-psychologickou pomoc.

Web instituce: Odkaz na web Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno<

Specializace odborníka: Přednosta Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Brno-Bohunice a Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity v Brně.

Web odborníka: Osobní stránka prof. MUDr. Eva Češková, CSc.<

Doporučil(a)
Pro odborníky, pro média, mapa webu ~ kontaktujte nás