Bc. Šárka Bryknerová

Instituce: Centrum J.J.Pestalozziho

Zaměření instituce: Nestátní nezisková organizace, která dlouhodobě a velmi úspěšně poskytuje poradenské, vzdělávací a sociální služby ohroženým a znevýhodněným skupinám obyvatel v České republice s důrazem na kraje Pardubický a Vysočinu.

Web instituce: Odkaz na web Centrum J.J.Pestalozziho<

Specializace odborníka: Sociální pracovnice Poradenského centra pro děti a mládež - nízkoprahového zařízení pro děti a mládež.

Doporučil(a)

Pro odborníky, pro média, mapa webu ~ kontaktujte nás