Život je teď

Obálka knihy Život je teď - ,

Koupit knihu

Vypůjčit knihu

Název: Život je teď

Autor: Anselm Grün

DoporučiliJana Tesařová, doc. MUDr. Herbert Hanuš, CSc.
V kategorii
Žánr
Věková kategorie,
Zaměření,
Štítky redakce, , , , , ,
Štítky uživatelůPomozte nám i ostatním - buďte první, kdo zařadí tuto knihu.

Popis knihy

Autor o stárnutí a stáří hodně ví a hodně ví i o lidské psychice a lidských osudech. Nenabízí však čtenáři pouze své vlastní myšlenky a návody ke zvládnutí různých životních situací. Grün čerpá ze spirituality otců pouště stejně jako z tradice západního mnišství nebo poznatků hlubinné psychologie. Vždy ovšem uvádí své zdroje nebo se odvolává na příslušnou autoritu. S jistou nadsázkou lze říci, že Grünovy knihy jsou jakousi ušlechtilou kompilací v dobrém slova smyslu, souhrnem poznatků z kvalitních knih, které tedy méně pilný čtenář nemusí již brát do ruky, poněvadž Grün mu z nich vybere vše podstatné a předloží a současně obohatí o své originální postřehy.

Ukázka z knihy

Ženy prožívají stárnutí jinak než muži 

Je jasné, že neexistují nějaká všeobecná pravidla, jak ženy prožívají stárnutí. Mnozí však říkají, že ženy stojí před zcela specifickými úkoly. Pro ženy hraje „biologický rok“ významnou roli, tedy léta přechodu a s tím spojené rozloučení s plodností. Jiné pociťují zvlášť intenzivně „syndrom prázdného hnízda“, když děti odcházejí z domu. Jistou roli hrají i ideály krásy, které propagují média a reklamy, avšak i změny ve vztazích: když partnerství trvá již dlouho a třeba se dostává i do krize, která má za následek, že muži se poohlížejí po mladších ženách. Často je i péče o staré rodiče tématem, jež se žen obzvláš't týká.
Mnoho žen, které se výrazně definují svým zevnějškem a pro něž je důležité, aby je společnost vnímala jako mladé a krásné, má problémy se stárnutím. Vrásky v obličeji nebo šedivé vlasy vyvolávají obavy. Stárnutí je cosi nebezpečného, když ženy cítí, že se musí rozloučit s touhou líbit se ostatním. Obava ze stárnutí je výzvou k zamyšlení nad skutečnými hodnotami. Nejhlubší hodnota člověka nespočívá v tom, aby se líbil ostatním, aby jej ostatní přijímali, aby ho nebo ji hodnotili jako pohledného či půvabnou. Člověk musí být sám sebou. Musí si uvědomovat bohatství své duše. Pak takové obavy ustupují do pozadí.
Ženám dělá starosti často jen první fáze stárnutí. Jakmile se se svým stářím smíří, dokážou v sobě často rozvinout úplně jiné hodnoty. Feministické hnutí obrátilo znovu pozornost na archetypické představy o moudrých stařenkách a znovu objevilo obraz vědmy: ale ne vědmy v negativním smyslu, nýbrž jako ztělesnění moudrosti čerpané z přírody, vnitřní svobody a schopností lidi začarovat a řídit.

Mohlo by Vás také zajímatPro odborníky, pro média, mapa webu ~ kontaktujte nás