Stopy spásy

Obálka knihy Stopy spásy - , 2010

Koupit knihu

Vypůjčit knihu

Název: Stopy spásy

Autor: Eugen Drewermann

DoporučiliJana Tesařová
V kategorii
Další kategorie
Žánr
Věková kategorie
Štítky redakce, , , , ,
Štítky uživatelůPomozte nám i ostatním - buďte první, kdo zařadí tuto knihu.

Popis knihy

Každý člověk touží po celistvosti a hledá způsoby životního naplnění. Autor ve své knížce ukazuje, co člověk nutně potřebuje, aby mohl žít se sebou v pokoji – blízkost a odpuštění. Právě toto jsou stopy spásy na životní cestě člověka, který se řídí podle kompasu poselství Ježíše z Nazareta. Autor při svém psaní nezapře teologa, který má sice už přes dvacet let zapovězeno přednášet na katolických teologických fakultách, zároveň je ale v Německu vyhledávaným odborníkem na problematiku spojení spirituality a psychoterapie.

Ukázka z knihy

Jak je však možné pochopit Ježíšovo poselství, dokud je tento svět takový, jaký je? To je otázka, která se od časů Kaina a Ábela nejnaléhavěji soustředí v problému války. Válka je souhrnem, následkem i příčinou všeho zla, které jsou lidé schopni působit jeden druhému. Dokud je na světě válka, není tento svět v pořádku a potřebuje uzdravení, spásu. Jenže jak? Texty této knihy se snaží vysvětlit, že není možné pomoci člověku morálkou. Žádný skutečný problém lidského života se nedá vyřešit nějakým „máš“, „musíš“ nebo „nesmíš“. Každý člověk to potřebuje pocítit tak, jak je to takřka hmatatelné v Kristově podané ruce na Rubensově obraze. „Jedině z milosti, ne skrze dílo zákona.“ Tato věta Martina Luthera k listu Římanům (3,28) je jádrem a obsahem církevního učení o milosti a ospravedlnění. Co však lidé potřebují, tomu ve své řeči neříkávají „milost“. Co potřebují, je spíše laskavost a doprovod, je to mnohem spíše otevřená dlaň než zdvižený nebo namířený ukazovák, mnohem spíše přijetí bez předsudků a projev zájmu a náklonnosti než dogmatismus a konformismus. Jde o to, nalézt v člověku onen bod, odkud můžeme pohnout jeho světem, ve jménu muže z Nazaretu vyvrátit jeho základy a s pohledem upřeným na něj je přenést do nového, lepšího světa.

Mohlo by Vás také zajímatPro odborníky, pro média, mapa webu ~ kontaktujte nás