O perníkové chaloupce

Název: O perníkové chaloupce

Autor: Božena Němcová

DoporučiliRedakce
V kategorii
Další kategorie
Žánr
Věková kategorie
Štítky redakce, , , , ,
Štítky uživatelů, ,
Plný text knihy

Napsali o knize

Z knihy plyne dvojí pouční:

 • Nechoď na návštěvu k cizím lidem a neber od nich dárky.
 • Přemýšlej o radách, které jsou ti předávány.

Ukázka z knihy

I poslala bába dědka, aby se šel podívat, že se jí zdá, jako by někdo loupal perníček. Šel dědek ven a ptá se: "Kdopak to na mé střeše loupá perníček?"
"I ne, dědečku, to větříček," tenkým hláskem odpověděla Maruška pod oknem - a dědek se spokojil. Děti se byly najedly a pod oknem se uhnízdily k spánku.
Ráno si vlezl zase Honzíček na střechu, aby si uloupnul kus perníčku, a bába zase poslala dědka se podívat. - Maruška chtěla zase dědečka odbýt, ale on ji viděl a šel to bábě povědít.
"Chutě, Honzíčku, musíme utéct, sice bude s námi zle," volala Maruška na Honzíčka, neboť slyšela, jak bába dědka posílá, aby jí ty děti přivedl, že si je upeče.

Jak pracovat s knihou

Tento text je zpracován dle zásad terapie pohádkou. Kniha spadá to sekce Pohádkoterapie.

Podle čtenářské úrovně dítěte si příběh může přečíst buď samo, nebo mu ho přečtěte.

Následně si o přečteném s dítětem popovídejte:

 • je nutné znát příběh,
 • dopředu stanovit, v čem by dítěti mohl pomoci, co by si mělo uvědomit,
 • fantazie je vítaná, ale vaším úkolem je směrovat ji.

Zjistěte, zda dítě dovede příběh stručně popsat vlastními slovy, zda mu rozumí. 

Přimějte dítě otázkami k zamyšlení:

 • Proč musel tatínek nechat děti v lese?
 • Bylo správné loupat perníček z chaloupky?
 • Jaký tatínek byl?
 • Jaká byla bába s dědkem?
 • Zachovaly se děti správně?
 • Co bys udělal, kdyby ses ztratil/a v lese?

Další možnosti práce s textem (aby si dítě hlouběji zapamatovalo ponaučení):

 • Vymyslete spolu s dítětem jiný konec příběhu.
 • Dítě může příběh dramaticky ztvárnit (pomocí dětského divadélka, ve skupině dalších dětí, …).

Další možnosti (pro starší děti):

 • Společně zapřemýšlet, jestli se o okolí dítěte nebo v jeho životě neděje něco podobného, jako v příběhu o perníkové chaloupce.
 • Dítě může nakreslit obrázek.

Mohlo by Vás také zajímatPro odborníky, pro média, mapa webu ~ kontaktujte nás