Neklidné dítě

Obálka knihy Neklidné dítě  - ,

Koupit knihu

Vypůjčit knihu

V katalogu BETH

Název: Neklidné dítě

Autor: Jiřina Prekopová

DoporučiliPhDr. Jana Dokoupilová
V kategorii
Žánr
Věková kategorie,
Štítky redakce, ,
Štítky uživatelůPomozte nám i ostatním - buďte první, kdo zařadí tuto knihu.

Popis knihy

Dvě třetiny českých rodičů se domnívají, že jejich děti jsou výrazně neklidnější a nesoustředěnější než děti ostatní. Někdy to není jen subjektivní pocit plynoucí ze snížené tolerance přirozeného dětského temperamentu. Některé děti svou zvýšenou dráždivostí, neposedností a rozjíveností dovádějí k zoufalství rodiče, učitele, vychovatele i lidi, k nimž nemají žádný vztah. Neklid se u nich stává vývojovou poruchou, kterou je třeba brát vážně. Kniha vysvětluje příčiny hyperaktivity vrozené i získané, přináší poznatky z oblasti neurofyziologie i sociologie a seznamuje s možnostmi nápravy-terapie. Nabízí podporu a rady rodičům neklidných dětí, doporučení učitelkám v mateřských školách a pedagogům ZŠ. Dr. J. Prekopová je uznávaná dětská psycholožka, zabývá se vývojovými poruchami. Žije v Německu. V Portálu vyšly její knihy Když dítě nechce spát, Malý tyran a Děti jsou hosté, kteří hledají cestu. Dr. Ch. Schweizerová je dětská lékařka, spoluautorka knihy Děti jsou hosté, kteří hledají cestu.

Ukázka z knihy

To podstatné o výchově

Někdo by mohl namítnout, že toto téma nepatří do kapitoly „Terapie“. Výchova, která se zakládá na lásce a úctě k vyššímu řádu, je nejúčinnější prevencí všech psychických a psychosomatických onemocnění, a proto i neklidu v člověku a mezi lidmi. Jsou-li vztahy v pořádku, je zbytečné přemýšlet o výchově. Může-li se dítě spolehnout na vztah k rodičům, jde výchova sama od sebe. Výchova nakloněná dětem – tedy výchova, která má za cíl vést dítě ke svobodě – se může odvíjet jen ve vztahu neseném láskou. Svoboda a láska jsou nejvyšší lidské hodnoty, které patří nerozlučně k sobě. Teprve když druhého i sebe stejně bezvýhradně miluji, jsem svobodný. Teprve když druhého miluji, rád se vzdávám své svobody, která by druhému škodila. Svoboda jednoho končí tam, kde začíná nesvoboda druhého. Pravá svoboda přijímá omezení. Kvůli druhému a druhým beru zpět svá vlastní přání. Jsem ohleduplný. Jen tehdy mohu očekávat, že druhý ode mne něco přijme nebo bude tolerantní, je-li mezi námi vztah lásky. Věcně to vyjadřuje známý badatel v oboru komunikace P. Watzlawick, když říká: „Na rovině informační to může být v pořádku teprve tehdy, je-li to v pořádku v rovině vztahů.“ Všechno ostatní se stává drilem. V tomto smyslu vychovávat znamená být ve vztahu k ostatním. Čím se výchova uskutečňuje?

Mohlo by Vás také zajímatPro odborníky, pro média, mapa webu ~ kontaktujte nás