Muzikoterapie : východiska, koncepty, principy a praxe

Obálka knihy Muzikoterapie : východiska, koncepty, principy a praxe - Portál, 2007

Koupit knihu

Vypůjčit knihu

V katalogu BETH

Název: Muzikoterapie : východiska, koncepty, principy a praxe

Autor: Jaroslava Zeleiová

DoporučiliRedakce
V kategorii
Žánr
Věková kategorie
Štítky redakce, , , ,
Štítky uživatelůPomozte nám i ostatním - buďte první, kdo zařadí tuto knihu.

Popis knihy

Hudba byla odedávna považována za prostředek k sebereflexi a je spjata s působením na člověka. Existují různé formy a způsoby jejího terapeutického využití. Kniha renomované muzikoterapeutky pojednává o praktických zkušenostech s muzikoterapií a o jejích teoretických východiscích. Autorka se zabývá především aktivní muzikoterapií, tedy improvizovanou hudbou. Popisuje průběh jednotlivých skupinových setkání a v přehledné příloze nabízí množství muzikoterapeutických her. Knihu využijí psychologové, terapeuti pracující se skupinami, učitelé, speciální pedagogové i hudebníci se zájmem o muzikoterapii.

Ukázka z knihy

Hudba léčí vztahem

Klást otázky je pro člověka přirozené. Ptá se a objevuje, hledá a nachází, tuší a poznává. Člověk – homo viator – hledá smysl. Proto je namístě ptát se, zda hudba opravdu léčí.

To s sebou přináší otázky další – od smyslu nemoci a utrpení vůbec přes otázky, kdo je vlastně člověk, kdo jsem já a kdo je ten druhý, až k nejzákladnějším existenciálním otázkám – jaký smysl má můj život, co v životě hledám, co je tou nejvyšší hodnotou.
Každý, kdo je k sobě upřímný, se ptá na pravdu. Kdo chce lidsky jednat, zákonitě hledá hodnoty. Každé zkoumání, věda, všechny psychologické a sociologické procesy jsou nakonec hledáním. Člověk hledá sám sebe. Proces kladení otázek a nacházení odpovědí je procesem celoživotním. Právě proto, že si člověk klade tyto otázky, dostává možnost nalézt svobodnou odpověď v osobním hledání a ve vlastním sebeurčení.
Člověk stále touží po dosažení smyslu skutečnosti a pravé hodnoty věcí. Muzikoterapii jako humanistickou disciplínu, jíž se týkají základní existenciální problémy člověka, si není možné představit bez poznatků z ontologie a etiky. Muzikoterapie – a jakákoli terapie vůbec – pracuje s hodnotovým systémem. Etický imperativ nastupuje tam, kde by se popíral život, kde by se znevažovalo osobní a kulturní bohatství. Když se vrátíme k cílům muzikoterapie, které byly definovány různými autory, zjistíme, že konečným kritériem fyzického, psychického a spirituálního zdraví je plodný lidský život ve svobodě, důstojnosti a úctě. Toto kritérium je nezávislé na druhu postižení nebo stadiu finality života.
Otázka hodnot a smyslu člověka v muzikoterapii vůbec není zbytečná. Pokud je muzikoterapie formou psychoterapie, otázka se zobecňuje (více Mastnak, 1994, s. 94–109). Co doopravdy léčí? Jaké hodnoty a smysl terapie nabízí? Kdo zaručí, že zásah do klientovy osobnosti ho nepoškodí? Jak vymezit etické hranice pro terapeutický postup? Jakým směrem se odehrává změna osobnosti? Co je kritériem těchto změn?

Mohlo by Vás také zajímatPro odborníky, pro média, mapa webu ~ kontaktujte nás