Komunikace s lidmi s postižením

Obálka knihy Komunikace s lidmi s postižením - ,

Koupit knihu

Vypůjčit knihu

V katalogu BETH

Název: Komunikace s lidmi s postižením

Autor: Josef Slowík

DoporučiliJana Tesařová
V kategorii
Žánr
Věková kategorie
Štítky redakce, , , ,
Štítky uživatelůPomozte nám i ostatním - buďte první, kdo zařadí tuto knihu.

Popis knihy

Dát se do řeči s cizím člověkem není pro každého jednoduchou samozřejmostí, ovšem dát se do řeči s člověkem s handicapem nebývá jednoduché pro většinu lidí. Tato kniha by měla pomoci nejenom profesionálům, kteří se při své práci bezprostřednímu setkání s lidmi s postižením nevyhnou, ale i všem, kteří jsou ochotni a odhodláni odstraňovat nebo alespoň překračovat bariéry mezi tzv. společenskou většinou a těmi, co třeba právě kvůli obtížím v komunikaci zůstávají nezřídka spíše na okraji společnosti, nebo jsou dokonce ohroženi sociální izolací a vyloučením. Kniha je psána pro pracovníky pomáhajících profesí, ale také pro rodinné příslušníky lidí s handicapem.

Ukázka z knihy

JEDNODUŠE A STRUČNĚ, PROSÍM ANEB JAK KOMUNIKOVAT S LIDMI S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM A PSYCHICKÝMI PORUCHAMI 

Možná jste už také někdy zažili situaci, kdy na vás na ulici nebo jiném veřejném místě začal zjevně přátelsky, v dobrém úmyslu a třeba i hlasitě „pokřikovat“ někdo docela cizí, kdo se také poněkud zvláštně choval a projevoval vůči vám jakousi spontánní náklonnost, s níž jste si možná nevěděli příliš rady. Nebo k vám přistoupil člověk s očividně nižším intelektem, říkal vám cosi nesrozumitelného a přitom vás chytal za ruku, hladil vás nebo se jen bezelstně usmíval. Co v ta kové chvíli udělat, jak s takovým jedincem komunikovat – je to vůbec možné a smysluplné?
Mentální postižení a duševní onemocnění jsou zvláštní fenomény, které nejenom v očích veřejnosti, ale dokonce i v legislativních a jiných důležitých dokumentech mnohdy významově splývají, ačkoli rozhodně nejde o totéž. V čem se tyto jevy liší a jak se mohou projevovat jejich důsledky v komunikačních schopnostech, možnostech a příležitostech takto znevýhodněných osob? 

Člověk s mentálním postižením
Mentální postižení lze popsat velmi obtížně, protože jeho projevy jsou velice individuální a stěží zobecnitelné a velmi různorodá je také škála jeho příčin. Základní klasifi kační kategorie jsou však vcelku jasně vymezeny – například intenzitou postižení nebo obdobím, kdy vzniklo.

Mohlo by Vás také zajímatPro odborníky, pro média, mapa webu ~ kontaktujte nás