Hra se skleněnými perlami

Obálka knihy Hra se skleněnými perlami - ,

Koupit knihu

Vypůjčit knihu

V katalogu BETH

Název: Hra se skleněnými perlami

Autor: Hermann Hesse

Doporučiliprof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.
V kategorii
Žánr
Věková kategorie
Štítky redakce, , ,
Štítky uživatelůPomozte nám i ostatním - buďte první, kdo zařadí tuto knihu.

Popis knihy

Poslední a nejrozsáhlejší román H. Hesseho se stal epilogem a vyvrcholením celého jeho díla. Vyšel v době druhé světové války a „navzdory odporně se šklebící skutečnosti“ se zabývá Hesseho stálým tématem: problémem duchovního života v moderní době. Román líčí utopický budoucí svět, v němž se kulturní elita uzavře do vzdělanecké provincie a pěstuje vědění i kulturu jako hru. Tato hra však postrádá kontakty se skutečným životem, bez nichž ztrácí smysl a bez nichž nemůže existovat ani pravá duchovnost.

Ukázka z knihy

Hra se skleněnými perlami

Pokus o obecný srozumitelný úvod do její historie

"... non entia enim licet quodammodo levibusque hominibus facilius atque incuriosius verbis reddere quam entia, verumtamen pio diligentique rerum scriptori plane aliter res se habet: nihil tantum repugnat ne verbis illustretur, at nihil adeo necesse est ante hominum oculos proponere ut certas quasdam res, quas esse neque demonstrari neque probari potest, quae contra eo ipso, quod pii diligentesque viri illas quasi ut entia tractant, enti nascendique facultati paululum appropinquant."

Albertus Secundus

tract. de cristall. spirit. ed. Clangor et Collof. lib.I. cap. 28

V rukopisném překladu Josefa Knechta:

"... neboť dají-li se v jistém ohledu, a to u lidí lehkovážných, věci neexistující snáze a s menší odpovědností znázornit pomocí slov než věci jsoucí, pak u zbožného a svědomitého dějepisce je tomu právě naopak: nic se zn zorňování pomocí slov tolik nevymyká a přitom nic není nezbytnější než lidem ukázat, že jisté věci, jejichž existence není ani doložitelná, ani pravděpodobná, jež se však právě proto, že zbožní a svědomití lidé s nimi zacházejí, jako by existovaly, přivědějí o krůček blíž k bytí a možnosti zrození."

Mohlo by Vás také zajímatPro odborníky, pro média, mapa webu ~ kontaktujte nás