Čtyřbarevný člověk

Obálka knihy Čtyřbarevný člověk - ,

Koupit knihu

Vypůjčit knihu

V katalogu BETH

Název: Čtyřbarevný člověk

Autor: Max Lüscher

DoporučiliPhDr. Helena Strnadlová
V kategorii
Žánr
Věková kategorie
Štítky redakce, , , ,
Štítky uživatelůPomozte nám i ostatním - buďte první, kdo zařadí tuto knihu.

Popis knihy

Autor popisuje ve své knize barvy - červená, zelená, modrá a žlutá - odpovídají čtyřem variantám sebecitu člověka: sebedůvěře, sebeúctě, spokojenosti a vnitřní svobodě. Dále uvádí, jak se lze naučit zařazovat lidi kolem nás a lépe se orientovat v sobě samém.

Lüscherovy barvové diagnostiky jsou vyučovány v sedmi jazycích, a to na univerzitách po celém světě, například v Dánsku, Finsku, Norsku, Rakousku, Itálii, Německu, Švýcarsku, USA (Yale, Boston), Chile, Peru, Argentině, Rusku, Polsku, Maďarsku, Rumunsku, České republice a také na Slovensku. A to především díky transkulturní přenositelnosti, kterou barvy vykazují. Na základě tohoto faktu jsou předpokládány podobné způsoby postojů i v jiných (vzdálených) teritoriích či dokonce jiné jazykové kultuře. Tento předpoklad byl navíc potvrzen v nejnovějších výzkumech lidského mozku, kde byly prokázány rozsáhlé neuronové sítě pro zpracovávání barev, času a prostoru, které nejsou závislé na kulturním prostředí, ve kterém jedinec či skupina žije.

Nová podoba snímání dat využívá základní rastr osmi barev, ale inovuje je o prostorovou a nehomogenní plochu. Také klade důraz na využití celého spektra vlnových délek.

Inovací barvového testu o barvově-slovní asociace umožňuje zaměřit se na různé oblasti lidského chování. Teorie asociací přinesli do psychologie Wilhelm Wundt a William James již koncem 19. století, přičemž detailně popsali základní principy a zákony asociací v lidském mozku. Barvy života spojují výhody těchto metod.

Celá metoda Barvy života tedy nabízí objektivizovaný nástroj, který je schopen smysluplně a názorně pro jednotlivé odborníky z různých profesí i samotného příjemce služeb (klienta) objasňovat jak strukturu, tak průběhy individuálního i skupinového myšlení, cítění, prožívání i seberealizačního chování.

Mohlo by Vás také zajímatPro odborníky, pro média, mapa webu ~ kontaktujte nás